Geen vraag te gek
088 973 06 00

Hoe zit het met portretrecht op foto’s die ik mijn smartphone maak?

Portretrecht houdt in dat in sommige gevallen een foto niet mag worden gepubliceerd zonder de toestemming van degene die op de foto staat.

Of die foto nu met een dure camera of een smartphone is gemaakt. Als het gezicht van de geportretteerde onherkenbaar is gemaakt, maar de identiteit uit de afbeelding kan worden opgemaakt, kan er toch sprake van portretrecht zijn. De geportretteerde kan zich verzetten tegen publicatie als hij bekend is (en gewoonlijk betaald kan krijgen voor foto’s die van hem gemaakt zijn), of als hij ’in de problemen kan komen’ als de foto gepubliceerd wordt. Dat laatste neemt een rechter al snel aan bij kwesties die aan erotiek zijn gelieerd.

Bron: Dohmen

Delen