Geen vraag te gek
088 973 06 00

Hoe zeg ik mijn INretail-lidmaatschap op?

Het INretail-lidmaatschap opzeggen? Wat jammer! Kijk hier wat de stappen zijn om het lidmaatschap op te zeggen.

Opzeggen 

Leden kunnen per mail of aangetekende brief opzeggen tegen het einde van een verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Een verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Als je wilt opzeggen dan moet dat dus voor 1 oktober. De contributie loopt door tot het einde van het verenigingsjaar.

Stuur je opzegging naar: administratie@inretail.nl

of per post naar

INretail
afdeling Ledenadministratie
Postbus 762
3700 AT Zeist

Vragen

Heb je een vraag over het opzeggen van het INretail-lidmaatschap? Neem dan contact op met onze ledenadministratie via administratie@inretail.nl of tel. [088-973 06 00].

Delen