Geen vraag te gek
088 973 06 00

Alles wat je moet weten over bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen

Iedere gemeenteraad is verplicht om voor het grondgebied van haar gemeente een (of meerdere) bestemmingsplan(nen) vast te stellen. Dit bestemmingsplan is een belangrijk instrument in de zogeheten ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan stelt regels aan de inrichting van de openbare ruimte. De gemeenteraad dient daarbij rekening te houden met het gemeenschappelijk belang én met het individuele belang van de gebruikers binnen het plangebied. Denk daarbij aan inwoners en ondernemers.

In een bestemmingsplan worden aan percelen bestemmingen gegeven. Deze bestemmingen geven aan met welk doel het perceel gebruikt mag worden, stellen daarbij regels omtrent het gebruik en beschrijven de bebouwingsmogelijkheden. Als je (ver)bouwplannen hebt die niet in het bestemmingsplan passen, is het niet meteen einde oefening. Er bestaan mogelijkheden om van het bestemmingsplan af te wijken, of je kunt verzoeken een nieuw bestemmingsplan vast te stellen dat betrekking heeft op jouw perceel. Meer informatie vind je hier.

Europa

Het omgevingsrecht is constant in ontwikkeling. Naast dat gemeenten rekening moeten houden met regelgeving van Rijk en provincie, speelt ook Europese regelgeving in steeds aanzienlijkere mate een rol in die ontwikkeling. Vanuit Europa worden regels gesteld die van invloed kunnen zijn op de planinhoud. Naast de vele Europese milieuregels waaraan voldaan moet worden, heeft het Europese Hof in het kader van vrije vestiging geoordeeld dat een gemeente door middel van het bestemmingsplan niet onbeperkt regels mag stellen aan detaillisten.

In deze Appingedam-zaak is gebleken dat het gemeenten niet vrijstaat onbeperkt regels te stellen aan bepaalde locaties binnen een gemeente. In deze zaak werd de vestiging van een Bristolfiliaal door de gemeente geblokkeerd, omdat op die specifieke locatie volgens het bestemmingsplan alleen volumineuze detailhandel was toegestaan (denk aan keuken- en woonwinkels). Dit mag niet zonder meer, bepaalde het Europese Hof.

De omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is een vergunning die vereist is voor vele activiteiten zoals het bouwen van gebouwen of bouwwerken of het oprichten of veranderen van een inrichting. Met het verkrijgen van een vergunning verkrijgt men toestemming om een bepaalde activiteit uit te voeren. In een omgevingsvergunning kunnen meerdere toestemmingen zitten, zoals slopen en bouwen. Niet voor alle activiteiten is overigens zo’n toestemming vereist. Voor de meeste omgevingsvergunningen speelt, zoals gezegd, het bestemmingsplan een belangrijke rol.

Doorgaans moet de activiteit waarvoor een omgevingsvergunning is vereist, passen in de regels van het bestemmingsplan. Afhankelijk van de voorgenomen activiteit, verschilt het bij welke overheidsinstantie de vergunning moet worden aangevraagd (provincie, gemeente, etc.). Voor de meeste bouwactiviteiten is het gemeentebestuur (college van burgemeester en wethouders) bevoegd om de vergunning te verlenen.

Juridisch advies

Wanneer er plannen klaarliggen voor bijvoorbeeld een verbouwing, doe je er goed aan na te gaan welke vergunningen hiervoor allemaal benodigd zijn. Dat kan overigens nog wel eens complex zijn. Gemeentelijke websites geven hierover bovendien niet altijd de benodigde informatie. Niet alleen voor de aanvraag, maar ook voor de aanvraag of een vergunning vereist is kan het dan ook verstandig zijn juridisch advies in te winnen. INretail heeft hiervoor afspraken gemaakt met juristenkantoor Catch Legal, gevestigd in Amsterdam. Meer informatie over onze partner vind je hier.

Wil je meer informatie over deze onderwerpen? Twijfel je of jouw plan binnen het bestemmingsplan past of dat er een vergunning nodig is voor de uitbouw van jouw winkel? Neem dan contact met op met Tim Brussel via 088 - 973 06 00.

Delen