Geen vraag te gek
088 973 06 00

Wat betekent bijzonder beheer?

Afdeling bijzonder beheer 

Banken lopen kredietrisico op de door hun uitgezette financieringen. Immers, uitgeleende middelen worden niet altijd terugbetaald en rente en kosten worden niet altijd voldaan. Het kredietrisico dat een bank loopt ten tijde van het verstrekken van de financiering, kan gedurende de looptijd van het krediet veranderen.

Als de bank het kredietrisico te sterk vindt toegenomen, kan dit aanleiding zijn om de behandeling over te dragen aan de afdeling Bijzonder Beheer. Deze afdelingen zijn erop gericht om ondernemingen intensiever te monitoren en indien nodig maatregelen te nemen om het kredietrisico voor de bank te verkleinen.

Het doel zou wat ons betreft nog meer gericht moeten zijn om ondernemers weer te helpen naar regulier beheer. De bank moet eventuele extra maatregelen die zij wil treffen kunnen verantwoorden, zowel in hun interne dossier als richting de cliënt.

De Nederlandse Vereniging van Banken

Iedere bank heeft daarvoor z’n eigen manier van behandelen van klanten in bijzonder beheer. Vraag daar dus naar, zodat je weet wat ze van jou verwachten. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft hiervoor een handreiking opgesteld, zodat je weet wat je mag verwachten.

 

Delen