Geen vraag te gek
088 973 06 00

Wat is de reprorechtvergoeding?

Dit is een jaarlijkse vaste vergoeding voor het hergebruiken van publicaties die door het auteursrecht beschermd worden. Stichting Reprorecht betaalt de vergoeding door aan de makers van deze publicaties.

Wanneer moet je de vergoeding betalen?

Als je als bedrijf papieren of digitale kopieën maakt van (digitale)publicaties uit (vak)tijdschriften, kranten, websites of boeken.

Hoeveel moet ik betalen aan Stichting Reprorecht?

De hoogte van de reprorechtvergoeding is gebaseerd op het aantal medewerkers van de onderneming en onderzoek naar hergebruik in de sector. Je ontvangt automatisch een factuur. Omdat het onmogelijk is om voor ieder bedrijf het aantal kopieën vast te stellen heeft INretail samen met andere branche-organisaties en de Stichting Reprorecht 4 categorieën bepaald:

  1. "geen kopieën van auteursrechtelijk beschermd materiaal"
  2. "minder dan gemiddeld"
  3. "gemiddeld"
  4. "meer dan gemiddeld" 

Is de factuur niet correct?

Ben je het niet eens met de hoogte van het bedrag op de reprorecht factuur? Of is er iets veranderd in je situatie? Door naar de website www.reprorecht.nl/ondernemers te gaan, kan je inloggen (gebruik het debiteurennummer op je factuur) en je kunt dan direct je gegevens en de categorie wijzigen.

Delen