Geen vraag te gek
088 973 06 00

Mijn medewerker heeft een tijdelijk contract, maar ik wil dit contract niet verlengen. Waar moet ik allemaal rekening mee houden?

Een contract voor bepaalde tijd loopt 'van rechtswege' af. De arbeidsovereenkomst eindigt dus vanzelf op de datum zoals overeengekomen.

Contract beëindigen 

 

Geen complexe dossieropbouw, geen gerechtelijke procedures, geen aanlevering van 10 bijlages bij een bedrijfseconomisch ontslag. Dit is allemaal niet nodig. Je hoeft maar één mededeling te doen en dat is dat het contract niet verlengd wordt. Bij een contract van 6 maanden of langer moet dat schriftelijk minimaal 1 maand voor het einde (maar ook als je het contract wel verlengd). Doe je dit niet of ben je te laat dan ben je een boete verschuldigd aan de medewerker. Deze bedraagt een maandsalaris of naar rato naar het aantal dagen dat je te laat hebt aangezegd. In de modelovereenkomsten van Inretail is deze aanzegging al gedaan bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst. Ook hebben wij model aanzegbrieven die je kunt downloaden. Je hoeft geen reden op te geven waarom het contract niet wordt verlengd.

 

Rechten van de medewerker 

 

Van de medewerker wordt verwacht dat hij direct op zoek gaat naar werk. De medewerker heeft op grond van de cao recht op buitengewoon verlof gedurende een redelijke tijd om te solliciteren naar een nieuwe baan en om zijn sollicitatie mondeling toe te lichten. Komt hij zonder werk te zitten, dan kan de medewerker recht hebben op een ww-uitkering. Vraag samen met de medewerker een ww-uitkering aan.

 

Ziekmelding na niet verlengen contract 

 

Het kan voorkomen dat een medewerker zo teleurgesteld is dat zijn arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd dat hij zich ziek meldt. Als werkgever ben je niet bevoegd om een oordeel te doen over de ziekte van de medewerker. Om te voorkomen dat de medewerker ziek uit dienst moet worden gemeld, is het advies je bedrijfsarts te informeren over het feit dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd en dat je daarom vermoedt dat de medewerker niet ziek is. Dan kan de bedrijfsarts dat meenemen in zijn oordeel. Neem voor een passend advies in deze situatie contact op met de afdeling Ondernemersservice.

 

Afhandeling uit dienst treden medewerker 

 

Meld bij de betrokken instanties zoals UWV, de Belastingdienst en je verzekering dat de medewerker uit dienst gaat. Maak ook een eindafrekening op. Als een medewerker nog eigendommen van de werkgever moet inleveren zoals bijvoorbeeld, mobiel, sleutels, bedrijfskleding etc. geef dan in je aanzegbrief aan dat de eindafrekening pas wordt uitbetaald als de bedrijfseigendommen zijn ingeleverd.

 

 

Voorbeeldbrieven

Binnen de Wet Werk en Zekerheid dien je 1 maand voor het einde van tijdelijke arbeidscontracten van een half jaar of langer schriftelijk de werknemer te laten weten of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt verlengd. Bij een contractsverlenging moet je als werkgever schriftelijk laten weten onder welke voorwaarden het contract wordt verlengd. Om deze verplichting zo eenvoudig mogelijk voor je te maken heeft INretail daarom voorbeeldbrieven gemaakt. Deze zijn hieronder te downloaden.

Delen