Geen vraag te gek
088 973 06 00

40% afgehaakt

Hoezeer de coronamaatregelen invloed hebben op de georganiseerde sportbeoefening bleek toen ik kort geleden een gesprek had met sportkoepel NOC*NSF. Men vertelde mij dat sinds de start van de pandemie van de leden die via hun sportclub aangesloten zijn bij de 73 sportbonden, maar liefst 40% is afgehaakt. Ze hebben hun lidmaatschap opgezegd of bevroren. Ik ben daar behoorlijk van geschrokken.

Sociale contact

Des te schokkender, wat mij betreft, omdat we allemaal weten dat sporten in teamverband veilig kan, met name in de buitenlucht. Maar ook – wat ik maar noem – gezelligheidssporten als tennis en petanque, zijn door de coronapandemie getroffen. Doordat de kantine dicht is, valt het sociale contact, dat voor veel van deze sporters van groot belang is, grotendeels weg. Geen wonder dat dit niet alleen effect heeft op zowel de lichamelijke gesteldheid als het psychische welbevinden.

Zware tol

Wat het effect is van deze forse afname in de georganiseerde sportbeoefening voor de sportretail laat zich gemakkelijk raden. Immers, sportzaken verkopen nauwelijks benodigdheden voor teamsporten en voor gezelligheidssporten. En dat terwijl deze sportcategorieën normaliter voor een aanzienlijk deel van de omzet van veel sportzaken zorgen. We betalen met elkaar een zware tol.

Groeiende inactiviteit

Het is dus zaak dat er zo snel mogelijk weer structuur en regelmaat komt in het sportgedrag. Hoe langer het duurt, des te groter de kans dat een steeds groter deel van die 40% afhakers hun sportieve activiteit niet meer oppakken nadat de coronacrisis voorbij is. Overigens is het gewicht van de Nederlander gemiddeld met 3 kilogram gestegen sinds we met het coronavirus te maken kregen. Dat zegt genoeg over de groei van de inactiviteit van mensen.

Actief bewegen

Dat laatste is extra verontrustend, omdat we voordien juist hartstikke goed op weg waren. Mede dankzij campagnes van de overheid en de sportbonden werd de Nederlander zich meer bewust van het belang van actief bewegen en groeide de sportparticipatie. Daar profiteerde de sportretail ook van. Om het tij te keren is er veel mediapower noodzakelijk. Daar hebben alle betrokken partijen een taak in. De genoemde instanties, maar ook wij als sportretail.

Delen