Geen vraag te gek
088 973 06 00

Woningmarkt en woonbranche verbonden in voor- en tegenspoed

De afgelopen vier jaar was de woonbranche goed op dreef: de omzet ontwikkelde zich uitsluitend positief. Nu het tweede halfjaar van 2018 is aangebroken, lijkt de omzet minder hard te stijgen als voorheen. Eén van de redenen is de woningmarkt die net als de woonbranche een kantelpunt heeft bereikt. 

Minder verhuizingen, minder omzet 

De NVM rapporteert sinds de laatste maanden van 2017 al een dalend aantal transacties in bestaande koopwoningen. Over heel 2018 wordt nu ook een afname van het totaal aantal verkochte koopwoningen voorspeld van 3% (Bron: Rabobank). Minder verkochte woningen betekent minder verhuisbewegingen. In het eerste kwartaal van 2018 is het aantal verhuizingen binnen Nederland voor het eerst sinds jaren gedaald (-5%) ten opzichte van het voorgaande jaar (bron: CBS). Dat dit zorgwekkend is voor de woonbranche, is duidelijk te zien in onderstaande figuur. De woonbranche lijkt de ontwikkeling van het aantal verhuizingen namelijk op de voet te volgen, met een vertraging van ongeveer 2 kwartalen. 

Figuur 1. Ontwikkeling van totaal aantal verhuisde personen in Nederland vergeleken met ontwikkeling van de totale woonbranche omzet. Ontwikkeling: groeipercentage kwartaal ten opzichte van hetzelfde kwartaal van voorgaande jaar. Bron: CBS en INretail Woonwinkelmonitor.

Nieuw huis, nieuwe vloer en keuken 

Uit de INretail GfK Woon- en Keukenmonitor blijkt dat inmiddels 38% van de totale consumentenbestedingen aan grote woonartikelen voortkomen uit verhuizingen (in 2013 was dit nog 29%). Dat de woonbranche in belangrijke mate afhankelijk is van de woningmarkt en het aantal verhuizingen is dus duidelijk. Maar de sterkte van deze invloed varieert wel per type product. De beddenspeciaalzaken zullen relatief minder geraakt worden door een dalende woningmarkt want ‘slechts’ 18% van alle aankopen in de categorie bedden wordt gedaan naar aanleiding van een verhuizing. Bij vloeren en keukens zien we de grootste afhankelijkheid van verhuisbewegingen. Maar liefst 48% van alle keukens en 51% van alle vloeren (in oppervlakte) worden gekocht naar aanleiding van een verhuizing.  

Figuur 2. Aanleiding aankoop per productgroep (% stuks/m2). Bron: INretail GfK Woon- en Keukenmonitor (aanleiding betreft vervanging in en/of verhuizing naar koop en/of huurwoningen)

Goed zaken doen bij verhuizing naar nieuwbouwwoning

Als we de productgroep 'vloeren' verder onder de loep nemen zien we dat er ook tussen de typen vloeren opvallende verschillen zijn in aanleiding voor de aankoop. Zo is ruim 61% van al het vinyl/pvc door de consument gekocht vanwege een verhuizing naar een andere woning. Ongeveer de helft hiervan komt terecht in een nieuwbouwwoning. Voor tapijt geldt juist dat het grootste deel (56%) gekocht wordt ter vervanging of uitbreiding in de huidige woning van de koper. 

Ook het gemiddeld besteed bedrag per vierkante meter lijkt deels af te hangen van de aanleiding voor de aankoop. Zo wordt bij vloeren die bestemd zijn voor een koopwoning gemiddeld per vierkante meter 76% meer besteed dan bij vloeren die bestemd zijn voor een huurwoning. Daarnaast zien we dat het gemiddelde bedrag bij een vloer bestemd voor vervanging in de huidige woning hoger ligt dan bij verhuizing naar een bestaande woning. Bij verhuizing naar een nieuwbouwwoning wordt veruit het meeste besteed per vierkante meter. 

Meer inzicht in bestedingen en motieven van consumenten?

De INretail GfK Woon- en Keukenmonitor biedt inzicht in het oriëntatie- en aankoopgedrag van de Nederlandse consument. Door middel van dit onderzoek krijgen retailers en fabrikanten in de keuken- en woonbranche dieper inzicht in haar doelgroepen, de kansen die er liggen en hoe daar strategisch op in valt te spelen. 
Download hier de informatiebrochure over de INretail GfK Woonmonitoren of mail naar marktonderzoek@inretail.nl voor meer informatie en tarieven.

 

 

Delen