Geen vraag te gek
088 973 06 00

Update nieuwe geschillenregeling CBW-erkend

Zoals bekend gaat CBW-erkend vanaf 1 januari 2020 over naar een nieuw onafhankelijk klachtensysteem. Wat is de laatste stand van zaken? Je leest het hier!

Eerder schreven we deze 5 meest gestelde vragen over de nieuwe regeling.

Digitaal klachtenportaal

Op dit moment wordt het digitale klachtenportaal ingericht. Het werken met dit klachtenportaal is een wijzing ten opzichte van het oude systeem. In het nieuwe systeem zal zoveel mogelijk digitaal gewerkt gaan worden. Communicatie met alle betrokken (consumenten, retailers, deskundigen en bindend adviseurs) verloopt via het online klachtenportaal. Op ieder moment is de status van de klacht en de laatste communicatie beschikbaar.

Geschilbehandelaars

Een andere belangrijke wijziging ten opzichte van de oude werkwijze is dat we in de eerste fase met behulp van de geschilbehandelaars al tot een oplossing proberen te komen. De geschilbehandelaars volgen daarvoor mediation-trainingen. Vaak spelen emoties, irritaties en soms ook (juridische) onkunde een rol bij het ontstaan van het geschil. De taak van de geschilbehandelaars is om deze opstakels in de eerste fase weg te nemen en daar waar mogelijk de partijen bij elkaar te brengen om tot een oplossing te komen.

Onafhankelijkheid, kwaliteit en deskundigheid

De basisvoorwaarden voor het nieuwe klachtensysteem zijn onafhankelijkheid, kwaliteit en deskundigheid. Voor de onafhankelijkheid en kwaliteit zorgt een bestuur met daarin vertegenwoordigers vanuit de retail en vanuit consumenten. Samen met een onafhankelijke voorzitter houden zij toezicht op proces. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met potentiële bestuurders. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met potentiele ‘bindend adviseurs’. Dit zijn rechters die in de derde fase, na bestudering van alle stukken tot een onafhankelijke, bindende uitspraak komen.

Vanaf wanneer

Klachten die ontstaan naar aanleiding van een aankoop vanaf 1 januari 2020 vallen onder het regime van het nieuwe geschillensysteem. Daar zijn de CBW-erkend voorwaarden dan ook op aangepast. Vanaf 1-1-2020 gelden dan ook nieuwe CBW-erkend voorwaarden welke je nu alvast kan bestellen. Ze worden begin december naar je verstuurd. Bestel hier!

Meer informatie

Alle CBW-erkend leden in de woonbranche ontvangen medio november een brief over het nieuwe klachtensysteem. Wil je graag ‘live’ meer toelichting? Op maandag 2 december organiseert INretail een informatiebijeenkomst in Zeist waar we het nieuwe klachtensysteem nog eens zullen toelichten en waar je al je vragen kan stellen. Meld je hier aan. In de tussentijd kan je contact opnemen met mij via bjvdstelt@inretail.nl.

 

Delen