Geen vraag te gek
088 973 06 00

11x De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans

Net gewend aan de Wet Werk en Zekerheid? Dan is het tijd voor weer veel nieuwe wetgeving op het gebied van arbeid, dacht onze wetgever. De meeste nieuwe regels gelden naar verwachting per 1 januari 2020. We zetten vast een aantal tips en handige informatie op een rijtje.

Contracten

 • Nu: Drie arbeidsovereenkomsten in twee jaar tijd. In onze branches was dat vaak een eerste arbeidsovereenkomst voor zeven maanden, gevolgd door twee arbeidsovereenkomsten van acht maanden.
 • Nieuw: Drie arbeidsovereenkomsten in drie jaar tijd voordat de medewerker recht heeft op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
   
 • Nu: Je kan oproepkrachten oproepen wanneer je ze nodig hebt. Er is geen minimale termijn voor het doen van een oproep.
 • Nieuw: Als je werkt met oproepkrachten moet je hen minimaal vier dagen van tevoren oproepen. Zeg je binnen vier dagen af, dan houdt de medewerker recht op loon over deze uren. Verder ben je verplicht om in de dertiende maand van een oproepovereenkomst een arbeidsovereenkomst aan te bieden voor een bepaald aantal uur. Die is gebaseerd op de gemiddelde arbeidsomvang in de voorgaande twaalf maanden.

Ontslag

 • Nu: Voordat de kantonrechter een arbeidsovereenkomst kan ontbinden, moet één ontslaggrond – zoals disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding – volledig zijn. Vaak is dat niet het geval, waardoor de rechter geen einde kan maken aan de arbeidsovereenkomst.
 • Nieuw: Een verzoek bij de kantonrechter mag een combinatie van factoren zijn. Je kunt daarbij denken aan een verstoorde arbeidsverhouding in combinatie met onvoldoende functioneren. Keerzijde is dat de rechter bij een beroep op de cumulatiegrondslag een hogere ontslagvergoeding kan toekennen. De extra vergoeding is maximaal de helft van de transitievergoeding waar de werknemer recht op heeft. Hierbij zal een rechter kijken naar de omstandigheden van het geval.

Transitievergoeding

 • Nu: Pas na een dienstverband van 24 maanden heeft de medewerker recht op een transitievergoeding als de werkgever het dienstverband beëindigt.
 • Nieuw: Medewerkers hebben al vanaf de eerste dag van hun dienstverband recht op de transitievergoeding, zelfs bij ontslag in de proeftijd.
   
 • Nu: De hoogte van de transitievergoeding is 1/6 maandsalaris per gewerkt half jaar voor de eerste tien jaar van het dienstverband. Daarna is het ¼ maandsalaris per gewerkt half jaar.
 • Nieuw: De transitievergoeding is 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar.
   
 • Nu: Wil je stoppen met je winkel vanwege pensionering, ziekte of overlijden? Dan is er geen compensatieregeling voor de transitievergoeding.
 • Nieuw: Per 1 januari 2021 komt er een regeling voor kleine werkgevers tot 25 werknemers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering, ziekte of overlijden.
   
 • Nu: Er is geen compensatie voor het betalen van de transitievergoeding aan medewerkers van wie het dienstverband is geëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Nieuw: Als werkgever kun je de transitievergoeding terugvragen die je betaald hebt aan medewerkers waarvan het dienstverband is geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze regeling werkt terug tot en met 1 juli 2015. De bedoeling is om aanvragen vanaf 1 april 2020 mogelijk te maken. Wil je compensatie voor de transitievergoeding betaald tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020? Vraag dat dan aan vóór 1 september 2020. Over het algemeen geldt dat de compensatie zes maanden na betaling van de transitievergoeding aangevraagd kan worden. Om de aanvraag in te kunnen dienen is het belangrijk om alle stukken rondom de beëindiging en de betaalde transitievergoeding goed te bewaren.

Premieheffingen

Ook op het gebied van premieheffing komen er de nodige wijzigingen met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze maatregelen moeten het aantal vaste banen vergroten.

 • Nu: De hoogte van de WW-premie is afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is.
 • Nieuw: De WAB introduceert een lage en een hoge WW-premie. De sectorale premies worden afgeschaft. Wij verwachten dat de afschaffing van de sectorale premie over de hele loonsom een besparing oplevert.
   
 • Nu: Geen verschil in WW-premie naar type contract. 
 • Nieuw: Werkgevers betalen vanaf 1 januari 2020 een lage premie voor vaste contracten en de lage premie plus 5 procentpunt voor flexibele contracten. De lage premie komt naar verwachting uit op 2,94 procent. Bij de hoge premie is dat 7,94 procent. De hoge en lage premie komen beide ten bate van het Algemeen werkloosheidsfonds (AWF).
   
 • Nu: Er is een verschil tussen oproepovereenkomsten en flexibele overeenkomsten. Maar zoals eerder al genoemd maakt dit niet uit voor de premie.
 • Nieuw: Een nieuwe definitie van de oproepovereenkomst wordt geïntroduceerd met de WAB namelijk alle flexibele contracten voor bepaalde tijd, worden gezien als oproepovereenkomst.
   
 • Nieuw: De hoge WW-premie is niet van toepassing op BBL-trajecten.

Op 30 oktober van 9.30 tot 12.30 uur bespreken de juristen van INretail alles wat volgend jaar anders wordt door de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans. Meld je nu aan, zodat je in non-nonsense taal leert waar je op moet letten.

Meer informatie

Delen