Geen vraag te gek
088 973 06 00

Personeelsadvies

Fijn samenwerken

Praten met elkaar is de basis voor een fijne samenwerking en goede werkrelatie. Toch is het soms lastig om echt in gesprek te raken met elkaar. Zeker als het over gevoelens of werkgerelateerde zaken gaat. Hoe start je zo’n gesprek, hoe houd je het luchtig, leuk en heb je er samen ook echt wat aan.

Lees hier meer over fijn samenwerken

Robin Spies
RI&E-coördinator en adviseur

088 973 06 75
rspies@inretail.nl

Suzanna Heuff
Personeelsadviseur

088 973 06 70
sheuff@inretail.nl