Geen vraag te gek
088 973 06 00

Woonproducten: meerderheid kopers loopt maar één winkel binnen

Meer dan 50% van alle meubelkopers bezoekt, naast de (web)winkel van aankoop, geen andere fysieke winkel ter oriëntatie. Het aantal winkels dat wordt bezocht voordat er wordt gekocht verschilt sterk per type woonproduct. Zo loopt ‘slechts’ een derde van de consumenten meerdere winkels binnen om te oriënteren voor een kast of een los matras. Dit blijkt uit cijfers van de INretail GfK Woon- en Keukenmonitor.

Over het algemeen zien we: hoe kostbaarder het product, des te vaker oriënteert de koper bij meerdere winkels. Bij woonproducten met een relatief hoge prijs, zoals een keuken, vloer of bank, wordt namelijk vaker een bezoek gebracht aan meerdere fysieke winkels.


Figuur 1. % Alleen de winkel bezocht waar is gekocht: Dit geeft het percentage (in stuks/mvan alle aankopen) weer waarbij, naast de (web)winkel van aankoop, geen andere fysieke winkel is bezocht ter oriëntatie. Bron: INretail GfK Woon- en Keukenmonitor meting HY1 2018

Gepensioneerden vaker naar zelfstandigen

In hoeverre de hoogte van de prijs een rol speelt bij het oriënteren verschilt wel per doelgroep. Bij meubelaankopen is de invloed van prijs groter bij jongere doelgroepen en minder groot bij oudere doelgroepen:

  • Tweeverdieners kopen relatief dure meubelen en oriënteren ook vaker bij meerdere winkels.
  • Jonge alleenstaanden en gezinnen met een beperkt inkomen kopen relatief goedkope meubelen, veelal bij een woonwarenhuis, en oriënteren minder vaak bij meerdere winkels. 
  • Bij de gepensioneerden ligt het gemiddeld besteed bedrag hoog, maar ze bezoeken vaak alleen de winkel waar ze ook de aankoop doen. Deze groep kiest vaker voor een zelfstandige speciaalzaak en zal daar waarschijnlijk ook heen gaan met het concrete doel om te kopen in plaats van te oriënteren.

Meer inzicht in bestedingen en motieven van consumenten?

De INretail GfK Woon- en Keukenmonitor biedt inzicht in het oriëntatie- en aankoopgedrag van de Nederlandse consument. Door middel van dit onderzoek krijgen retailers en fabrikanten in de keuken- en woonbranche dieper inzicht in haar doelgroepen, de kansen die er liggen en hoe daar strategisch op in valt te spelen.
Download hier de informatiebrochure over de INretail GfK Woonmonitoren of mail naar marktonderzoek@inretail.nl voor meer informatie en tarieven.

Delen