Geen vraag te gek
088 973 06 00

Consumentenvertrouwen in Nederland

Het consumentenvertrouwen is opgebouwd uit twee componenten: het sentiment van Nederlandse huishoudens inzake de economie en de koopbereidheid. Bij de nullijn zijn er evenveel ‘optimisten’ als ‘pessimisten’ (voor toelichting zie onder aan deze webpagina). In figuur 1 is de ontwikkeling van beide componenten in stippellijn zichtbaar. Let op! De cijfers voor 2017 kunnen op een andere manier berekend zijn dan de resterende cijfers en hierdoor een vertekend beeld geven.  


Figuur 1. Index Consumentenvertrouwen (bron: CBS) (niet-seizoensgecorrigeerd)


Eén van de drie deelvragen van ‘koopbereidheid’ betreft de vraag of men het nu voor de mensen een gunstige tijd vindt om grote aankopen te doen. Het kan hier gaan om meubelen, een wasmachine, televisie of andere duurzame artikelen. Let op! De cijfers voor 2017 kunnen op een andere manier berekend zijn dan de resterende cijfers en hierdoor een vertekend beeld geven.  


Figuur 2. Index Gunstige tijd voor grote aankopen (bron: CBS) (niet-seizoensgecorrigeerd). Bron: CBS


Toelichting op de index consumentenvertrouwen

Het consumentenvertrouwen wordt uitgedrukt in een index die opgebouwd is uit de mening van Nederlandse huishoudens over het economisch klimaat en de eigen financiële situatie. Onderliggend aan deze twee componenten liggen 5 vragen (zie schema). Maandelijks geven circa 1000 huishoudens aan of ze vinden dat het beter gaat (de ‘optimisten’), slechter  (‘pessimisten’) of dat de situatie gelijk blijft. De  index wordt berekend door het percentage optimisten te verminderen met de pessimisten. 

Delen